ŞİRKET PROFİLİ

1990 yılında portatif ve teleskopik tribün üretim ve pazarlamasını yaparak sektöre adım atan şirketimiz bu alanda ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına hizmet vermiştir.
Olimpiyat oyunları komitesi ve Uluslararası Spor Organizasyonlarında talep edilen sökülüp takılabilir modüler spor tesisleri üretimi ve montajında 2000 li yılların başından bu yana hizmet sunmaktadır.
Tüm bu hizmetlerin projelendirilme ve retim montaj aşaması dalında uzman akademisyen ekibimizin , Arge ve teknik ekibi tarafından takip edilmektedir. Tüm projelerimiz teknik üniversite onaylıdır.
Malzeme bilimi ve teknoloji ışığında dünya sektörel yeniliklerini takip ederek kendi Arge mizde yeni tasarımlarla ihtiyaçları gidermenin pratik ve doğru çözüm yollarını bulmaya çalışmaktayız.


Teknolojik gelişmelerin hayatın akışını sürekli değiştirdiği günümüzde bu teknolojik yeniliklere açık olarak kaliteyi de bünyesinde sentezleyip piyasaya yön verebilen bir firma olmak hayli güçtür.
Spor Sanayi kuruluşundan bugüne görev aldığı tüm organizasyonlarda en yüksek preformansı göstermiş ve büyük başarılara imzasını atmıştır. Bu da haklı olarak firmamızın ismini ve yerini sağlamlaştırmıştır. Öyle ki artık bir projenin tesliminde ismimizin hakkını vermek, çalıştığımız kurumların bize olan güvenlerini korumak bizim için en önde gelen bir sorumluluk olmuştur.
İşimiz, değişik mekanlarda, farklı amaçlara yönelik projelerin üretiminde zamana karşı yarışmayı gerekli kılmaktadır. Bunda asıl olan da tasarlanan projenin en doğru ve en kullanışlı şekilinin üretilmesidir. Bu amaçla kendi AR-GE depertmanımızda yeni tasarımlarla ihtiyaçları gidermenin pratik ve geçerli çözüm yollarını buluruz. Bu çözüm yollarının üretilmesinde gerektiğinde uzman firmaların teknolojik ortaklıklarıyla da işbirliği yapılmaktadır.
Bu varılan nokta yılların deneyimi ve uzman kadrosu ile Spor Sanayi’nin ulaşmayı hedeflediği temel amacı olmuştur.
Tüm bu yorucu çalışmalardan sonra bize güç veren şey ise müşteri memnuniyeti ve başarma duygusunun verdiği mutluluktur.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yaşar MERAL


MİSYON & VİZYON

Teknolojik gelişmelerin hayatımızın akışını sürekli değiştirdiği bu günlerde seçkin bir firma sahibi olabilmek gerçekten güçtür. Hem kendi birikimlerine özgüven duymak, hem de teknolojik yeniliklere açık olmak. Bunları bünyesinde sentezleyerek piyasaya yön verebilen bir firma olmak çok daha güçtür.
Spor Sanayi kuruluşundan bugüne görev aldığı tüm organizasyonlarda en yüksek performansı göstermiş ve büyük başarılara imzasını atmıştır. Bu da haklı olarak firmamızın ismini ve yerini sağlamlaştırmıştır. Öyle ki artık bir projenin tesliminde ismimizin hakkını vermek, çalıştığımız kurumlardan aldığımız özgüveni korumak bizim için en önde gelen bir sorumluluk olmuştur.
İşimiz değişik mekanlarda farklı amaçlara yönelik projeler üretmede zamanla yarışmaktadır. Bunda asıl olanın tasarlanan projenin amaca yönelik en doğru ve kullanışlı şeklini üretmek olduğunu da biliyoruz. Bu amaçla kendi ar-ge’mizde yeni tasarımlarla ihtiyaçları gidermenin pratik ve doğru çözüm yollarını buluyoruz ve gerektiğinde uzman firmaların teknolojik ortaklıklarıyla iş birliği yapıyoruz. İşte bunların gerçekleştirilmesi de yılların deneyimi ve uzman kadrosu ile Spor Sanayi için ulaşılması gereken temel bir amaçtır.
Tüm bu yorucu çalışmalardan sonra bize güç veren şey ise müşteri memnuniyeti ve başarma duygusunun verdiği mutluluktur.
% 100 geri dönüşümü ile çevre korunumu gözetip uygulanma süresi, maliyeti, kullanım ömrü ile yüksek fayda sağlayarak taşınabilir olması sebebi ile daha fonksiyonel kullanılabilen uluslararası standartlara uygun modüler yapılar spor sanayinin uzmanlık alanı olmuştur.
Tüm bu hizmetlerin proje üretim ve montaj aşaması Ar-GE ve dalında uzman teknik ekiplerimiz takip edilmekle kalmaz projemize ilişkin teknik .

Hız

Üretim, Proje, Montaj süresi

Kolay Nakliye

Depolama Taşıma Kolaylığı

Çevre Koruma

Geri dönüştürülebilir malzeme

Yüksek Fayda Fonsiyonel kullanım

Sökülüp takılabilen taşınabilir , bölünebilir, eklenebilir yapısı ile çok fonksiyonel kullanılabilir.

Olimpiyat Oyunları, Onaylı

Uluslararı Standartlara uygun

Üniversite Onaylı

Teknik Üniversite onaylı statik raporları

0
0
0
0

Kaliteli Politikamız

Spor Sanayi için kalite, ulaşılan değil, koşullara göre sürekli yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.Güvenilir, düzenli ve kurumsallaşmış bir iş anlayışı ile; gelişen teknolojiyi yakından takip ederek üretim kalitemizi yükseltmek, müşterilerimizin beklenti ve isteklerini tam olarak karşılamak, kalite yönetim sisteminin etkinliğini arttırmak, sektördeki yerimizin sürekliliğini sağlayarak ulusal ve uluslararası pazarlarda her zaman tercih edilen bir kurum olarak var olmak kalite politikamızdır.

Güvenlik
100%
Kalite
100%
Kullanılabilirlik
100%
Hızlı Kurulum
100%
Hızlı Destek
100%

Kalite Hedeflerimiz
Şirketimizde çalışan her personel Spor Sanayi ailesinin bir ferdi ve ortağıdır. Gelen her proje heyecan, imzamızı attığımız her iş mutluluk ve gurur demektir. Çalışanların memnuniyeti, tüm süreçlerimizde aktif katılımları ve eğitimler, başarımızı arttıracak ve böylece sürekli gelişen insan kaynaklarımız bizim gücümüz olacaktır.
Haksız rekabetten yana değiliz; ancak rekabeti kalitemizi arttıracak bir fırsat olarak görmekteyiz. Kalite bireylerin doğuştan kazandığı bir olgu değil, eğitim ve gözlemlerle şekillendirdiği biryaşam tarzıdır.Kalite düzeyimizi yükseltmek için ise hedeflerimiz; Taahhüdümüzde bulunan işleri, ulusal ve uluslararası yönetmelikler ve teknik standartlara uymak şartı ile zamanında imal ederek sonuçlandırmak. Yıl içerisinde en az iki ulusal, iki uluslararası fuara katılımcı veya ziyaretçi olarak katı larak, sektörel gelişmeleri takip etmek. Müşteri memnuniyetini en az 5 üzerinden 4 seviyesinde tutmak.
İmalat kalitesini daha da yükseltmek amacıyla teknik personele, eğitim verilmesini sağlamak. Tüm fabrika çalışanlarına İşçi sağlığı ve Güvenliği ile yangın önlem tedbirleri için profesyonel kurumlardan eğitim verilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu Başkanı,İnşaat Mühendisi Yaşar MERAL